Projekty

logoUE2

SeKo serwis Sebastian Kostka

realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Zakup i wdrożenie nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmie SeKo serwis”

Celem projektu jest wdrożenie i zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, w szczególności rozwiązań wspomagających bieżącą działalność w przedsiębiorstwie B2E, B2B i B2C.
Cele projektu są ściśle powiązane z następującymi celami RPO WO 2014-2020: – zwiększenie zastosowania w przedsiębiorstwach z sektora MSP innowacji, w tym z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwój sektora prywatnego w zakresie stosowania produktów i usług opartych na TIK.

Całkowity koszt projektu: 699 584,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 384 771,20 PLN

opolskie_dla_rodziny